ANGOL   |   TORNA   |   LOVAGLÁS   |   ÚSZÁS   |   SÍELÉS

Telefonszám

+36-30-848-5001

ANGOL-MAGYAR NYELVŰ

Bölcsőde, Óvoda és Iskolaelőkészítő

26 éve szeretjük, gondozzuk, tanítjuk a legkisebbeket

Rólunk

Üdvözlünk a Happy House Bölcsőde, Óvoda és Iskolaelőkészítő oldalán!

Ez az oldal azért jött létre, hogy többen is megismerhessenek minket, illetve azt, amit a Happy House-ban csinálunk.

Intézményünk 26 éve nyitotta meg kapuit, mostanra két intézményben szeretjük, gondozzuk, tanítjuk legjobb tudásunk szerint a gyerekeket két nyelven, angolul és magyarul.

Miért pont mi?

Tekintsd meg, mások miért választanak minket

Játékos fejlesztés

A játékba ágyazott foglalkozások, élményszerű és változatos tevékenységek által biztosítjuk a gyermekek harmonikus és egészséges fejlődését. A játékokat a természetből és a minket körülvevő világból szerzett tapasztalatainkra és azok összefüggéseire építjük.

Szociális képességek fejlesztése

A gyermekek szociális képességei gyorsan fejlődnek, elfogadják társaikat és megtanulnak együttműködni mind a felnőttekkel, mind gyermektársaikkal. Kis létszámú csoportjainkban addig nem ismert helyzetekkel, kihívásokkal találkoznak.

Egyéni bánásmód

Mivel minden gyermek egyedi és külön személyiség, ezért egyéni bánásmódot érdemel a foglalkozások során képességeikhez mérten. Továbbá, hogy egyre nagyobb önállóságra tegyenek szert saját maguk ellátását/gondozását és környezetük rendben tartását illetően egyaránt.

Tapasztalt, szakképzett óvodapedagógusok

A foglalkozásokat pedagógusaink nagy szakértelemmel, szeretettel, vidamsággal és sok interaktív játékkal irányítják, ami hozzásegíti a gyerekeket önbizalmuk-, és személyiségük fejlesztéséhez.
Csoportok

Két intézményben gondozzuk a gyerekeket

angol és magyar nyelvű pedagógusokkal

happy_house_ovoda_csoportok (3)
A kisgyermekek életében a bölcsőde a család után az egyik legideálisabb szocializációs színtér. A csoportban nyugodt, biztonságos és szeretetteljes környezetet teremtve biztosítjuk a gyermekek elsődleges tevékenységének megvalósulását, a játékot.
happy_house_ovoda_csoportok (1)

Valljuk, hogy derűs, kreatív és szakmailag képzett pedagógusok mellett, vidám légkörben növekedő gyermek, boldog, segítőkész és kiegyensúlyozott iskolás majd felnőtt lesz! Célunk óvodásaink nyugodt, harmonikus és egészséges fejlődésének elősegítése.

A preschool – nagy csoportban az optimális fejlődés érdekében egyensúlyba kerül az egyéni, a csoportos fejlesztés és a játék. Egyik legfontosabb célunk, hogy megfelelő ismerettel rendelkezzenek a gyerekek és nyitottan, bátran forduljanak a környezetük felé.

Játékos tanulás

Komplex foglalkozások

Képzett pedagógusok

26 év tapasztalat

Csoportjainkról bővebben

BÖLCSŐDE

A kisgyermekek életében a bölcsőde a család után az egyik legideálisabb szocializációs színtér, hiszen a kis létszámú csoport lehetőséget biztosít a gyermekek számára az ismeretlen környezet megtapasztalására, új társakkal való ismerkedésre, addig nem ismert helyzetek, illetve kihívások elé állítja a gyermekeket.

A csoportban nyugodt, biztonságos és szeretetteljes környezetet teremtve biztosítjuk a gyermekek elsődleges tevékenységének megvalósulását, a játékot. A játék örömének együttes megélése, illetve a közös játék örömének átélése erősíti a gyermekben a közösségi érzést, a valahova tartozás érzését, személyiségük biztonságos környezetben bontakozhat ki. Mind a szabad játék, mind az irányított közös játék számtalan lehetőséget biztosít a gyermek spontán fejlődésére, illetve személyisége pozitív irányú befolyásolására. A bölcsődei nevelés elengedhetetlen feladata az egészséges életmódra nevelés, illetve az egészséges szokásalakítás, mely a napirendbe ágyazottan jelenik meg.

Az egészséges étkezésen és a friss levegőn töltött idő mellett nagy hangsúlyt fektetünk az aktív tornára, a közös mozgás napi szintű gyakorlására is. A bölcsődei életben szintén fontos szerepet játszik az önállósodás, illetve az önellátásra nevelés. Játékba ágyazva kiemelt figyelmet fordítok a gyermekek mind kognitív, mind mozgásos funkcióinak fejlesztésére is, melybe a finommanipuláció és a nagymozgások szintén beletartoznak. A bölcsődébe járó gyermekek szociális képességei gyorsan fejlődnek, hamar megtanulnak kapcsolatot teremteni és együtt játszani társaikkal, kezelni a konfliktushelyzeteket és a problémákat, elfogadják társaikat és megtanulnak együttműködni mind a felnőttekkel, mind gyermektársaikkal.

Csoportjainkról bővebben

Óvoda

Valljuk, hogy derűs, kreatív és szakmailag képzett pedagógusok mellett, vidám légkörben növekedő gyermek, boldog, segítőkész és kiegyensúlyozott iskolás majd felnőtt lesz!

Célunk óvodásaink, nyugodt, harmonikus és egészséges fejlődésének elősegítése. Ezt biztosítjuk a szakképzett óvodapedagógus által játékba ágyazott foglalkozásokkal, élményszerű és változatos tevékenységekkel.

Melyeket a természetből és a minket körülvevő világból szerzett tapasztalatainkra és azok összefüggéseire építünk. A gyerekeket egymás megismerésére és elfogadására neveljük.

Olyan erkölcsi tulajdonságokat törekszünk elmélyíteni, mint az együttérzés, segítőkészség, figyelmesség. Az óvoda alapvető szokásait és szabályit tudatosítjuk a mindennapokban. Nap mint nap új, izgalmas ismerettel bővül tudásuk és tájékozottságuk, eddig ismeretlen eszközökkel és azok helyes használatával ismerkednek meg, valamint képességeik szerint gyakorolják azok használatát.

Mivel minden gyermek, egyedi és külön személyiség, ezért egyéni bánásmódot érdemel az óvodai foglalkozások során képességeikhez mérten. Továbbá, hogy egyre nagyobb önállóságra tegyenek szert saját maguk ellátását/gondozását és környezetük rendben tartását illetően egyaránt.

Fontosnak tartjuk, a mindennapos mese olvasást és mondókázást és dalolást, amivel fejlesztjük szókincsüket, ritmusérzéküket, fantáziájukat és erősítjük önbizalmukat. Egyszerű mesei elemeket, mintákat ábrázolunk különböző alkotói technikákkal és változatos anyagokkal, aminek csak a képzelet szab határt. Fontosnak tartjuk az óvodapedagógus – szülő hatékony kommunikációját és együttműködését az óvodai életben.

Csoportjainkról bővebben

Iskolaelőkészítő

A preschool  – nagy csoportban az optimális fejlődés érdekében egyensúlyba kerül az egyéni, a csoportos fejlesztés és a játék. Egyik legfontosabb célunk, hogy megfelelő ismerettel rendelkezzenek a gyerekek és nyitottan, bátran forduljanak a környezetük felé.

A foglalkozások központi eleme az iskola – előkészítése. Foglalkozásaink során a következő főbb területeket fejlesztjük:

1. Írás játékos előkészítése:

finom motorika fejlesztéssel, játékos ismerkedés a számokkal, betűkkel, irányokkal térben, testen és papíron.

2. Olvasás játékos előkészítése:

anyanyelvi játékok, mondókák, versek, dalok memorizálása, fogalom alkotás, szókincs bővítés, hangok azonosítása a szavakban, ritmus készség fejlesztés.

3. Értelmi – kognitív képességek fejlesztése:

matematikai – logikai gondolkodás fejlesztése, mennyiségek tudatosítása, matematikai fogalmak elmélyítése, számolási képesség fejlesztése, ok okozati összefüggések gyakorlása, rész – egész viszony értelmezése.

4. Érzelmi – szociális képességek fejlesztése:

kudarc tűrés, kitartás, társakkal való békés konfliktus kezelés, egymás elfogadása, tisztelete és segítése minden helyzetben. Fejlesztjük önbizalmukat és személyiségüket amely hozzásegíti a gyerekeket a kudarc mentes iskolai életre.

Iskola előkészítő foglalkozások kis létszámú, családias légkörű csoportban zajlanak. A foglalkozásokat tapasztalt, szakképzett óvodapedagógusok irányítják. Nagy szakértelemmel, szeretettel, vidámsággal és sok interaktív játékkal. A preschool csoport sajátos napi rendje lehetővé teszi a délelőtti és délutáni irányított komplex foglalkozások megtartását.

Év elején és év végén egyéni képességfelmérést és iskola érettségi felmérést végzünk, melynek eredményéről, a további fejlesztések és javaslatokról a szülővel egyeztetünk.

Célunk a kudarcmentes iskolakezdés és örömteli tanulás élmény szerzés. Óvodapedagógusaink segítségével gyermekeink egyéni képességeikhez mérten, differenciált fejlesztéssel, dicsérettel, ösztönzéssel és teli sikerélményekkel megfelelően felkészülnek az iskola kezdésre.

Galéria

Kapcsolat

További információkért keress minket bizalommal!

Címek

2096 Üröm, Fenyves utca 17
1026 Budapest, Gyergyó utca 6

E-mail cím

happyhouseovoda@gmail.com

Telefonszám

+36-30-848-5001

HAPPY HOUSE ÓVODA © MINDEN JOG FENNTARTVA.